Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki a Szociális Testvérek Társaságát

04/11/2023

A Mindszenty Társaság alapította Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Osztie Zoltánt, a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom plébánosát és az alapítása 100. évfordulóját idén ünneplő Szociális Testvérek Társaságát. Az elismeréseket november 3-án adták át a Parlament Delegációs termében.

Az emlékérmek átadása előtt a Mindszenty Társaság képviselői megkoszorúzták az Országházban a bíboros emléktábláját, amely az 1956. november 3-i eseményekre utal, arra, amikor a hercegprímás szózatot intézett a nemzethez.

A Mindszenty József egykori esztergomi érsekről, hercegprímásról elnevezett elismeréseket Lezsák Sándortól, az Országgyűlés alelnökétől, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnökétől vehették át a díjazottak.

A távol lévő Kövér László, a rendezvény fővédnöke üdvözletét Bágya Rita, a Mindszenty Társaság titkára tolmácsolta.

A díjátadón jelen volt Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója és Németh Emma magyarországi kerületi elöljáró, a Mindszenty Társaság számos tagja, valamint a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia Robert Schumann-imaköre

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke ismertette Osztie Zoltán életútját. Felidézte küzdelmes – történelmi és családi sebektől sem mentes – gyermek- és ifjúkorát, mely során a mély hit és az édesanyai szeretet jelentett kapaszkodót. Osztie Zoltán szemináriumi éveiből kiemelte Nádasi Alfonz OSB és Pápai Lajos (ma emeritus püspök), a szeminárium akkori spirituálisa lélekformáló hatását. Az 1981-es szenteléssel elkezdődött papi életút Érsekvadkert, Nyergesújfalu, Ásványráró állomások után a Központi Szeminárium spirituális feladatával folytatódott.

Lezsák Sándor kiemelte Osztie Zoltán szerepét a Budapesti Énekes Iskola megalapításában, mellyel hozzájárult a hazai egyházzene művelésének újraindításához. Ekkor szolgált Osztie Zoltán első ízben a belvárosi plébánián, akkor még mint plébánoshelyettes. Ezt az időszakot a veszprémi szeminárium követte, ahol az erkölcsteológiából doktorátust szerző pap folytatta papnevelői szolgálatát. Veszprém után újra Budapest következett, a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya-plébánia.

A rendszerváltást követő évtizedek aktív egyházi és közéleti tevékenységgel teltek. Osztie Zoltán a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökeként hozzájárult ahhoz, hogy a civil szervezet tevékenysége ellenhatás legyen az Egyház elleni hangulatkeltésben. Lezsák Sándor azt emelte ki, hogy úgy tudott jelen lenni a közéletben, hogy jól el tudta választani az egyházi érdekek és elvek képviseletét a napi pártpolitikai szerepléstől.

Osztie Zoltán 2001 óta a belvárosi főplébánia plébánosa. Tevékenysége révén megújult a templom, mára idegenforgalmi célpont és zarándokhely. Idén hármas jubileumot ünnepelnek: 975 éve van folyamatosan keresztény közösség Budapest belvárosában, a templom főoltára 1948-ban készült el, valamint ugyancsak 75 esztendeje, 1948. november 3-án hangzott el ott Mindszenty József bíboros beszéde.

A Szociális Testvérek Társasága laudációjában Soós Viktor Attila, a Mindszenty Társaság, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja felidézte a Társaság és Mindszenty bíboros sok szálon összekapcsolódó történetét, és azt a különleges karizmát mutatta be, mellyel a Társaság alapítása óta jelen van és szolgál "Istenért, emberért és magyarért" úgy itthon, mint számos más országban. A hercegprímás 1948-ban részt vett a Szociális Testvérek Társasága negyedszázados jubileumán, majd 1973-ben Bécsből körlevélben fordult a félévszázados fennállását ünneplő rendhez. "Szívünkből születtetek" egy korban, amikor a magyar nemzet annyi "értéke-hullását" szenvedi el. "Krisztus király magános, de elszánt bajvívó harcosait látom bennük" – idézte a történész Mindszenty bíboros méltató sorait, aki arra is figyelmeztetett, mennyire fontos, hogy "nehéz harcokban az igazság ne maradjon néma akkor se, ha hátrányba, árnyékba szorul".

A Társaság tagjai ma is az alapításkori szellemben tevékenykednek: "hivatásos és képzett munkaerőt állítanak a modern élet által teremtett minden térben", legyen szó szociális, karitatív, valláserkölcsi, gazdasági, családvédelmi, egészségügyi, kulturális területről a társadalomban és az Egyházban. Élnek a modern kor adta lehetőségekkel, de nem "modernisták". Karizmájuk, hogy radikális evangéliumi életre törekedve a közösségi szegénység szellemében, a bencés lelkiségből erőt merítve mindenkor hűek maradnak gyökereikhez, miközben alkalmazkodni tudnak az Egyház társadalmi tanítása talaján a különböző politikai és társadalmi forgatókönyvekhez – erről Ferenc pápa is beszélt, amikor idén tavasszal Rómában fogadta a rend vezetőségét a centenárium alkalmából.

A Társaság ma ebben a szellemben tevékenykedik: új utakat keresnek, meghallják a 21. század hangját, miközben őrzik hagyományaikat. Küldetésük fő iránya az evangélium szerinti közszellemformálás és a krisztusi szeretetközösség építése – méltatta a kitüntetett közösséget Soós Viktor Attila.

Az elismerést adományozó Mindszenty Társaság 2004-ben alakult, célja Mindszenty József emlékének ápolása, a néhai főpásztor történelmi életművének megismertetése a közvéleménnyel, a bíboros teljes életútjának feltárása, továbbá boldoggá avatásának szorgalmazása.

Szerző: Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír