LELKISÉGÜNK

Tisztaság, szegénység, engedelmesség és a karizmához való hűség

A Társaság lelkiségének meghatározó vonása a Szentléleknek szenteltség, a benne való élet, és az Ő szeretetéből forrásozó szociális küldetés minden idők társadalmához. Ehhez az élethez ad alapot közösségünk benedeki lelkisége, és ennek eszköze modern életformánk. Hivatásunk arra szólít, hogy a Szentlélekkel töltekezve, az ősi szerzetesi fogadalmakkal elköteleződve adjuk át magunkat egészen az Úrnak, életünk az Ő dicsőítése legyen. Radikális evangéliumi életet élve, a kornak megfelelő eszközökkel építsük Isten Országát, éljük, és hirdessük a Pünkösd valóságát a mindenkori mában élve, ott, ahová Isten küld és hív. Vegyünk részt az egyház szociális küldetésében, a szeretet, az igazságosság, a béke és az irgalom eszközei, a remény hordozói, a szegények és a kiszolgáltatottak szolgálói legyünk.

Az apostoli élet, mely közösségünk sajátja, az élet centrumába vezet minket. Szolgálatunk, mely Jézus vágya: tüzet gyújtani, ahol sötét van, sónak lenni, és kovásznak, ahol az életből elfogy az íz, és a lélek, teljes elköteleződést, mély imaéletet, Istennel való sajátos és meg nem szűnő szeretetkapcsolatot kíván. Ezért a közösség tagjai fogadalommal kötelezik el magukat örökre a tisztaság, szegénység, engedelmesség és a karizmához való hűség fogadalmaival, melyeket Margit testvér így jellemez:

Tisztaság: a jegyesi szeretet fogadalma.
Engedelmesség: az Isteni Jegyessel való akarategység fogadalma.
Szegénység: a teremtett javaktól való függetlenség fogadalma.

Azért, hogy a Társaság az egység jele és a személyes kapcsolatok gyógyulásának helye lehessen a széthulló társadalomban, egy negyedik fogadalommal, a hűség fogadalmával elkötelezzük magunkat arra is, hogy egyre inkább belegyökerezünk karizmánkba és Társaságunk küldetésébe, és növekedjünk a testvérek iránti hűséges szeretetben.

Bencés örökségünk és ajándékunk, hogy a személyes imádság mellett fontos számunkra a liturgia szeretete, a szentmise, a zsolozsma. Egyéni és közösségi életünket átjárják az egyházi év ünnepkörei. Közös szentmisével ünnepeljük például Máriának, a Szentlélek Jegyesének (ismertebb néven: Gyümölcsoltó Boldogasszony), Szent Józsefnek és Szent Benedeknek az ünnepét. Közösségi módon veszünk részt a Szent Három Nap liturgiájában, fogadalmainkat Pünkösdkor tesszük.

Egymással való kapcsolatunkban törekszünk a családiasságra, és arra hogy a béke és öröm lelkülete jellemezze az életünket.ÉS MA?

A megszentelő Szeretet küldetésében