A Lélek szava | Jogászok a modern farizeusok

24/02/2024

Beszélgetés Frivaldszky János természetjogásszal, a PPKE tanszékvezető egyetemi tanárával

Az igazi jogász a természetjogász, aki minden esetben az érvényesség kérdését vizsgálja. Lényegvizsgálati ellenőr, aki azt nézi, hogy egy törvény vagy jogszabály az ember esszenciájára, lényegére nézve érvényes-e. A II. világháborút követően még mindenki értette és elfogadta, hogy kell lennie valamilyen egyetemes jognak az egyes országok jogrendszerei fölött, amely érvényteleníti, ha az a jogrend emberellenes. A saját jogrendszerük alapján például a nácikat nem lehetett volna elítélni. Mára viszont a nyugati demokráciák megint arra az útra léptek, hogy nem vizsgálják a törvényeik érvényességét az egyetemes természetjog fényében, aminek a következményei beláthatatlanok.


A Lélek szava podcast-csatorna célja a katolikus hit szépségének, gazdagságának és igazságának megismertetése a társadalmat foglalkoztató nagy erkölcsi kérdésekben - kötetelen beszélgetések az egyes témák szakértőivel.