A Megszentelő Szeretet küldetésében a szociális testvérek 2023/2. hírlevele

05/04/2023
"…és íme –
a hajnali őrváltáskor
kettéválasztódnak az égi és földi vizek
…és íme – a hajnali őrváltáskor
egy Arc ragyogja be a Mindenséget…
Békesség – én vagyok –
ne féljetek!"
(Sztrilich Ágnes nyomán)

Áldott húsvétot, a Feltámadott Krisztus örömét és békéjét kívánom szeretettel a szociális testvérek nevében:

dr. Németh Emma SSS
magyarországi elöljáró

Velünk történt

JÁTÉK - SZÉPSÉG - SZABADSÁG Imádságos kreatív műhely lányoknak

Március 24 és 26 között Imádságos Kreatív Műhelyt tartott fiatal lányoknak Fecske Orsolya és Zics Ildikó testvérünk a piliscsabai Gyümölcsoltó Boldogasszony Házunkban. A Teremtés Könyvére épülő, lelkigyakorlatos jellegű, de egyszersmind gyakorlati műhelyben egy érdekes grafikai eljárással is megismerkedhettek a résztvevők. Az alkotás öröme, játéka, hozzásegítette a fiatalokat ahhoz, hogy mélyebben kapcsolatba kerüljenek a bennük alkotó Isten számukra készített ajándékával.

Az Élet iskolája

Amint arról már előzetesen hírt adtunk, Szent Benedek napján, március 21-én elindult Az Élet iskolája - tanulj élni Szent Benedektől című online kurzus, melyet Lothringer Éva testvér vezet. Az első alkalommal 55 számítógép csatlakozott, de ennél több ember, mivel több házaspár is jelentkezett. A résztvevők nem csak a Kárpát-medencét képviselik /országunkon túl Erdély, Vajdaság, Felvidék/; néhányan Olaszországból és Ausztriából csatlakoztak. Ez - is - jól mutathatja Európa Fővédőszentjének aktualitását.

MISERUHA A PÁPÁNAK

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Fecske Orsolya testvért kérte fel, hogy tervezze meg a pápalátogatás liturgikus ruháit. A megtisztelő feladat a tervezésen kívül a ruhák elkészítésének kísérésére is kiterjed, mely helyileg egy dél-olaszországi manufaktúrában történik. Szeretettel imádkozzunk úgy az alkalom szervezőiért, előkészítésében résztvevőkért, mind magáért Szentatyánkért, és a hamarosan beköszöntő nagy eseményért!

A ruhák tervezéséről a Duna Televízió készített műsort, mely a videóra kattintva megtekinthető.

Fecske Orsolya testvérünk művészeti munkájával kapcsolatos hírekről az érdeklődők honlapján és Facebook oldalán értesülhetnek.

Beharangozó

Meghívó
Programsorozat május 11-14. között

Közeledik Társaságunk alapításának 100. évfordulója. Ebből az alkalomból számos programmal készülünk.

Május 11-én este, a II. világháború idején életét felajánló és az üldözöttek menekítése miatt vértanúhalált halt Boldog Salkaházi Sára testvér liturgikus emléknapján szentmise és imaest lesz az Egyetemi templomban, különösen is kérve közbenjárását a gyengékért, a magzatokért, a háború miatt veszélyben lévőkért.

Másnap, május 12-én, az alakulás 100. évfordulójának délutánján történeti konferenciát tartunk a Sapientia Főiskolán.

Május 13-án szombaton a jelenünk kerül előtérbe: közösségi délelőtt keretében szeretnénk bemutatni lelkiségünket és szolgálatainkat, színes, vidám programot kínálva kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Lesznek lelki programok, ima, közbenjárás, dicsőítés, filmvetítések, beszélgetések, előadások, teremtésvédelem, családi foglalkozások, vetélkedők, mozgásos és egyéb játékok, kézműveskedés. A nap mottója: Élet a Szentlélek örömében. Május 13-a egyben a Fatimai Szűzanya ünnepe is. Ezért a délelőtt folyamán - alapítónk, Slachta Margit nyomán - saját magunk, családjaink és a világ békéjéért való közbenjárásra is hívjuk a résztvevőket. Mindennek helyszíne a gyönyörű arborétummal rendelkező Kertészeti Egyetem lesz majd. E nap estéjén egy ünnepi koncertre is sor kerül a Belvárosi templomban.

Május 14-én vasárnap délelőtt Erdő Péter bíboros úr mutat be hálaadó ünnepi szentmisét a Szent István Bazilikában.

Ünnepi eseményeinkről és a regisztráció módjáról hamarosan részletesebben is hírt adunk - szeretettel hívunk és várunk Minden Kedves Családtagot, Barátot, Ismerőst és minden Érdeklődőt!

Lelkiség

Isten irgalma végtelen!

Isten irgalma végtelen! Egy olyan korban, amely az emberi szívből és az ember életéből ki akarja törölni még az irgalmasság gondolatát is, Isten legfontosabb üzenete az irgalmasság, ami a Húsvét titkában, a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban felragyog, és aminek II. János Pál pápa húsvét után egy külön ünnepet rendelt, az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Az Egyház ezzel arra irányítja a figyelmünket, hogy 

"Isten nem közömbös! Istennek számít az emberiség, Isten nem hagyja magára az embert!" (Ferenc pápa)

Alapítónk, Slachta Margit is az irgalom prófétája volt, aki már 1908-ban felismerte, hogy korunk teljesítmény-centrikus, önmagával és másokkal szemben irgalmatlan emberének Isten irgalmára van szüksége.

Szerzetesi mottója, a "Jézusom, Irgalom!". Ez egyben az Irgalmas Szűzanya mercedeszi képe előtt megalakult Társaságunk alapítási évének mottója is volt.

Margit testvér látta a saját gyengeségeit, hibáit, bűneit, a világ bűneit, "a valóság rettenetességét" (ahogy ezt egy 1920-ban írt újságcikkben meg is fogalmazta), s nem csüggedt el, nem keseredett meg, nem vált reménytelenné, hanem Isten irgalmába ajánlotta mindezeket. Jézushoz kiáltott, hogy Isten irgalmát leesdje - és nagy dolgokra vállalkozott.

Az ő nyomdokaiban járva mi is igyekszünk meglátni a jót, a kegyelem működését. Tanuljuk szemlélni az Úristent, az Ő csodálatos teremtményeit, és Isten szemével, prófétai módon látni a világot.

Küldetésben

Filmes csoport

Sokan ismerik a The Chosen (A kiválasztott) c. sorozatot. Ez - ill. a Szentlélek :) - sugallta Vida Katalin testvérünk számára, hogy egy filmes csoportot indítson.

Sokan ismerik a The Chosen (A kiválasztott) c. sorozatot. Ez - ill. a Szentlélek :) - sugallta Vida Katalin testvérünk számára, hogy egy filmes csoportot indítson.

Ez a film talán minden korábbinál gazdagabban, színesebben mutatja be Jézus személyiségét, Isten emberközeliségét, szeretetét, irgalmát. Az apostolok életét, karakterét is elképzelteti, akikről a Szentírásban alig tudunk meg valamit. Megelevenednek, hús-vér emberek lesznek a maguk hibáival, bűneivel és jóra való törekvésükkel. Ahogyan nézzük a filmet, ráismerünk saját élethelyzeteinkre, nehézségeinkre, hibáinkra, ugyanakkor mi magunk is találkozunk az együttérző, gyógyító, vidám és gyöngéd Jézussal. Világszerte ezrek életét gyógyította, Isten-képét formálta már ez a film.

Mi, résztvevők azt vállaltuk, hogy hetente - ki-ki a maga otthonában, időbeosztása szerint - egy epizódot megnézünk, átimádkozunk, és az életünkhöz érintünk, majd 2 hetente egy este online kiscsoportokban megosztjuk a tapasztalatainkat. A fiatalok mellett kísérőként négy rend szerzetesei vagyunk jelen. Az imához segítséget is küldünk, imamódokat tanulunk. Több városból kapcsolódunk össze. Nagyon gazdagító hallgatni, hogy a másik életében is mennyire munkálkodik az Isten. Tapasztaljuk, hogy tisztul az Isten- és Jézus képünk, segítséget kapunk a mindennapok helyzeteihez, alakul a látásmódunk, új szolgálatot vállalunk... Közben kezdünk igazi közösséggé érni, volt már személyes találkozónk is Szombathelyen és Budapesten.

Tanulási nehézségekkel, zavarokkal küzdő gyermekek zeneoktatása

Szabó Anikó testvér március 28-án zenetanároknak szóló előadást, műhelyt tartott a Baranya megyei Szigetváron, a Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskolában. A műhely témája a tanulási nehézségekkel, zavarokkal küzdő gyermekek zeneoktatása volt. A tanulási zavarok rövid ismertetése után sokoldalú módszertani eszköztárat ismerhettek meg a résztvevők, főként a kottaolvasás, a finommozgások és a figyelem fejlesztésének terén. Nagy öröm volt a találkozás, együttgondolkodás, zenetanításbeli módszertani tudásunk bővítése ebben az igen fontos témában.

Lelkigyakorlat túl az ötvenen

Határon innen és túl csoportok állnak össze, hogy a mindennapokban lelkigyakorlatot végezzenek Szénásy Anna testvér nemrég megjelent könyve alapján: "Lelkigyakorlat túl az ötvenen."

Laudato si'-animátor képzés

Rácz Borbála testvérünk a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület munkatársa, ahol egy EU-s pályázat keretében egyházi közösségek környezettudatosabbá tételén dolgozik. A projekt keretében többek között elindult a magyar nyelvű Laudato si'-animátor képzés. Az online kurzusba ősszel kb. 100-an regisztráltak az egész Kárpát-medencéből. A tavaszi turnus április 13-án indul, amelyről érdeklődni Boró testvérnél a plebaniaikapcsolattarto@naphimnusz.hu címen lehet.

Boróval és a Naphimnusz Egyesülettel a május 13-ai közösségi délelőttön is találkozhatunk.