A Megszentelő Szeretet küldetésében a szociális testvérek 2023/2. hírlevele

08/03/2023

Hírlevelünk második számában is beszámolunk a gyermek-, nő- és családvédelemmel kapcsolatos eseményeinkről, lelkiségünk bencés és szentlelkes vonatkozásairól, ifjúsági programjainkról.

Ezt a hírlevelet a nemzetközi nőnapon indítjuk útjára. A nők és férfiak egyenlő jogainak, esélyegyenlőségének kérdése már alapítónk, a keresztény feministaként is számon tartott, a Parlamentbe első nőként beválasztott Slachta Margit számára is nagyon fontos volt. Nem véletlen, hogy már fiatal nőként harcolt a nők jogaiért, és 1918-ban megalapította a Keresztény Női Tábort is. A radikális feministákkal szemben hangsúlyozta a nők sajátos női adottságait, emiatt az egyenlőség címén nem akart egyformaságot. A nők jogait és érdekeit pedig nem állította szembe a férfiak jogaival és érdekeivel. Tudta, hogy a kettő a családban egy, és ha egyik sérül, sérül a másik is.

Amikor januárban a Szentatyánál jártunk, arra figyelmeztetett bennünket: ne legyünk sem radikális feministák, sem pedig maszkulinok.

Legyünk igazi nők, akik a remény jelei, az élet hordozói, akik mindenkit befogadnak. Igazi nők, akik igent mondanak az életre, a saját életünkre és mások - nők, férfiak és gyermekek, családok - életére, igent a jövőre, és nemet minden ezzel ellentétes tendenciára, az ember antropológiai átalakítására, a diszkriminációra, a háborúra és az erőszak minden formájára.

Ebben a nehéz történelmi időben arra hívunk mindenkit, nőket és férfiakat egyaránt, hogy óvjuk az életet, mondjunk nemet a háborúra. Imádkozzunk kitartóan a békéért, legyünk a párbeszéd és hídépítés emberei, dolgozzunk egy emberhez méltóbb jövőért.

Velünk történt

Ima Magyarország békéjéért

Február 4-én a szociális testvérek vezették a békéért mondott elsőszombati rózsafüzért a Szent István Bazilikában. A rövid elmélkedésekben a testvérek a titkok üzenetét saját életünk titkaival is összekapcsolták.

Testestül-lelkestül a Szentlélek templomai vagyunk

Megújító találkozás a Szentlélek iskolájában –

Szentlelkes élet-nemcsak karizmatikusoknak imaestünk idei, ötödik évadának februári alkalmán is megtapasztaltuk a Lélek jelenlétét, gyógyító és szabadító erejét.

A program szentmiséjét Riesz Domonkos atya mutatta be, aki dinamikus prédikációjával ráirányította figyelmünket a lényegre. A jó hangulatú agapé után Bartha Angéla testvér tanítása következett: Gyógyulásunk a Szentlélekben címmel, aki Raniero Cantalamessa bíboros gondolatai alapján beszélt arról, hogyan valósítja meg a Szentlélek testünkben életünk célját: a megszentelődést. A tanúságtételek után a zenés szentségimádás és közbenjárás alatt is cselekedett köztünk az Úr.

Hála és dicsőség Istennek!

"Atyátok Lelke szól belőletek"
– Pap- és szerzetesnövendékek találkozója

Fiatal testvéreink kezdeményezésére és szervezésében 4 év szünet után újra találkoztak a pap- és szerzetes növendékek. Szép nap volt, jó volt együtt lenni és fogadni a résztvevők elismerését és köszönetét azért a munkáért, amit a testvérek végeztek.

Házasság hete programok
Éva testvérrel

Salkaházi Sára Alapítványunk keretében Lothringer Éva testvér több programot is tartott az elmúlt hónapban.

Bekapcsolódtunk a Házasság Hete rendezvénysorozatba: Február 12-én a Házasok Délutánját, 16-án a Házasok Estéjét, 18-án pedig a Házasok Délelőttjét rendeztük meg. Ezeken - többek között - kommunikációs gondokról, a családi szereplőszám és a feladatok fordított arányosságáról, valamint a párkapcsolat szakaszairól hallhattak a résztvevők, tapasztalatcserével is gazdagítva egymást.

Jubileumi látogatás Mindszenty bíboros börtönében

A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan látogatást tettünk a Conti utcai börtönben, ahol Mindszenty bíboros évekig raboskodott.

Őt sok szál kötötte a szociális testvérekhez. Együtt dolgozott Margit testvérrel, testvérek kísérték édesanyját fia látogatásaira. Bécsi évei alatt is testvérek segítették, közülük ketten haláláig mellette voltak. Szentmisét is ünnepelhettünk Mindszenty cellája előtt. Ez a cella volt az, ahol Pio atya bilokálva meglátogatta a bíborost, lehetőséget biztosítva számára a szentmise bemutatására.

A háború kitörésének évfordulóján imádkoztunk a békéért is.

Beharangozó

Az Élet iskolája

Újra indul Az Élet iskolája - tanulj élni Szent Benedektől kurzus, ezúttal online formában. Szent Benedek tavaszi ünnepétől - március 21. - nyári, liturgikus ünnepéig - július 11. - kéthetente kedd esténként találkoznak az életiskolások, témánként végigveszik a bencés Regulát, tartalmát mai nyelven, korszerűen megfogalmazva, a találkozások között a Regula egyes részeit ízlelgetve.

"Ha nincsenek, akik kockáztatnak, minden ügy el fog veszni."

(Slachta Margit)

A Terror Háza Múzeum Slachta Margit testvér mindenki számára példamutató, kivételes erkölcsi tartásról tanúbizonyságot tevő életútjáról szóló időszaki kiállítása még megtekinthető!

A kiállítást Mona Ilona Anícia testvér (1921–2019) emlékének szentelték.

Szentlelkes Élet Imaest fiataloknak

A Szentlélek tüze hogyan tisztít, alakít, lelkesít? Hogyan vezette a tűzoszlop a népet a sivatagon át?
szentmise, agapé, tanítás, zenés szentségimádás közbenjárással
Budapest, 2023. március 17., 17-21 óráig

JÁTÉK - SZÉPSÉG - SZABADSÁG

Imádságos kreatív műhely lányoknak (17-35 évesek számára). Isten alkot, teremt benned és általad is. A hétvége során közösen fogunk alkotni Fecske Orsolya festőművész szociális testvérrel. Piliscsaba, 2023. március 24- 26.

Szent háromnap a szociális testvérekkel

A szent háromnap közös ünneplésére hívjuk azokat a lányokat (17-35 évesek számára), akik szeretnék szerzetesi közösségben, lelkigyakorlatos csendben megülni húsvét ünnepét. Budapest, 2023. április 6 - 9.

Lelkiség

Isten szolgálatának
semmit elébe ne tégy!

- tanítja Szent Benedek, akinek ünnepét bencés lelkiségű közösségünk március 21-én is ünnepli. Benedek - ismervén az emberi természetet -, a nagyböjti időre azt kéri, hogy más időben elkövetett hanyagságainkat tegyük jóvá és a kiszabott mértéken felül is ajánljunk fel valamit Istennek, saját akaratunkból, a Szentlélek örömében.

Ilyenkor jobban figyelünk a morum conversiora, azaz a jó felé való folytonos törekvésre. Pozitív lelkiségünk és alapítónk tanítása szerint ezt Isten szeretetében keressük, így imádkozva: "Ó, Uram, Te vagy a jóság, szépség, tökéletesség. Vágyom utánad, szolgálni akarlak Téged."

Küldetésben

A gyermekek védelméért

Szentes Judit testvér vagyok, 25 éve dolgozom a gyermekek védelméért. Két aktuális oka van, hogy beszámolok a szolgálatomról. Egyrészt a Szentatya március havi imaszándékában a bántalmazottakért könyörög, másrészt nemrég érkeztem haza a római Gergely Egyetem Antropológia Intézetének gyermekvédelmi képzéséről.