Áldott, kegyelmekben gazdag húsvétot kívánunk!

30/03/2024

Áldott Húsvétot, az élet és a történelem Urával,
a Feltámadt Krisztussal való boldog találkozást
kívánok a szociális testvérek nevében:

Dr. Németh Emma SSS
magyarországi előljáró
Szociális Testvérek Társasága