Ferenc pápa fogadta az alapítása centenáriumát ünneplő Szociális Testvérek Társasága tagjait

20/01/2023

Ferenc pápa január 20-án kihallgatáson fogadta a Szociális Testvérek Társasága elöljáróit és testvéreit, köztük Kövári Magdolna központi elöljárót, Németh Emma magyarországi kerületi elöljárót, Homa Ildikó erdélyi kerületi elöljárót és a társaság többi jelen lévő tagját. A Szentatya arra buzdította őket, hogy "csak a szeretet fegyvereivel" nézzenek szembe a társadalmi kihívásokkal.

Ferenc pápa pénteken találkozott a Szociális Testvérek Társasága tagjaival, a Slachta Margit által alapított rend alapításának 100. évfordulója alkalmából. A jelenlévőkhöz intézett beszédében kiemelte, hogy a társaság eredeti karizmáját "az idők során és az Egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig". 

A Szentatya a centenáriumra utalva megállapította, hogy e különleges esemény miatt is akartak megemlékezni róla Péter apostol sírja mellett. "Biztosítalak benneteket, hogy ez az Egyháznak is kiemelkedő esemény, mert számára minden karizma Isten ajándéka. Szentlelke adja meg azokat a kegyelmeket, amelyekre minden történelmi pillanatban a legnagyobb szükség van." És ebben áll a misztérium: az emberektől kapott ajándékok, amelyeket a saját erőnkkel csomagolunk be, megöregednek és tönkremennek. A Lélek ajándékai azonban mindig megújulnak, és minden időben és helyen újjáélednek és újra feltalálják őket, miközben hűek maradnak gyökereikhez.

Így tekinthetünk arra a karizmára, amelyet az alapító, Slachta Margit 100 évvel ezelőtt kapott, és amely az idők során és az Egyház társadalmi tanítása által egészen napjainkig alkalmazkodott a különböző politikai és társadalmi forgatókönyvekhez. "Meglepett, hogy alapítótok már megszentelt életűként is aktív politikai tevékenységet folytatott. Lenyűgöző a holokauszt idején tett nyilatkozata, miszerint a hit előírásai arra kötelezték a testvéreket, hogy saját életük kockáztatásával is védjék a zsidókat" – jelentette ki Ferenc pápa.

"Ez az igazság, amelyet nehezen ismerünk el: sok vértanú halt meg a hite miatt, nem azért, mert megtagadták tőlük Isten imádásának szabadságát, hanem a hiteles élet miatt, amelyre ez a hit ösztönözte őket, és ennek következtében a szabadság, az igazságosság és az igazság védelme miatt. Meglepőnek tűnhet, de ennek első bizonyítéka Keresztelő Szent János vértanúsága. A próféta azért halt meg, mert szemrehányást tett a zsarnoknak, aki nem az isteni törvények szerint élt, és mert arra hívta az embereket, hogy tagadják meg azt a romlott rendszert, amely eltávolította őket Isten akaratától, és ebben a nagybetűs Igazság tanúságtevője, vértanúja volt – hangsúlyozta a pápa.

"Azok a múlt század eleji körülmények, amelyek a társadalmi változásokkal utat nyitottak a világháborúknak, döntő pillanatok voltak, amikor Isten rendetek megszületését ösztönözte. A mostani idők sem kevésbé fontosak, és ma, mint akkor, továbbra is aktuális a felhívás a tanúságtételre. Milyen csodálatos lenne, ha Margit szavai ugyanolyan hevesen visszhangoznának a szívetekben, mint azokban az első nővérekben! Szavai ösztönzésül szolgálnak számotokra, amelyek arra tanítanak, hogy a társadalmi kihívásokkal, ahogyan akkor a nácizmus ellen tették, a szeretet egyetlen fegyverével nézzetek szembe" – buzdította a szociális testvéreket a pápa.

"Alapítótok, az Egyház és a Szentlélek tanácsa – mindig ugyanazt az igazságot ismételve – az, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja másokért. Ennek az örökös újdonságnak a bizonyítéka a társadalmi szeretet, amelyre a Fratelli tutti kezdetű enciklikában utaltam, és amely Slachta Margit írásait is áthatja. Isten adjon nekünk erőt, hogy tanúi legyünk ennek a szeretetnek, az igazságnak és az igazságosságnak abban a hivatásban, amelyre elhívott minket. Kérjük ezt Boldog Salkaházi Sára közbenjárásával. Jézus áldjon meg benneteket és Szűz Mária oltalmazzon titeket" – zárta Ferenc pápa a Slachta Margit által száz éve alapított Szociális Testvérek Társasága tagjaihoz intézett beszédét.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió | Magyar Kurír