Margit testvér írásai

04/05/2014

Slachta Margit testvér írásait csak magánhasználatra lehet letölteni. Minden egyéb felhasználáshoz
a Szociális Testvérek Társasága engedélye szükséges! Köszönjük!


Slachta Margit lelki öröksége

A közelmúltban közösségünk válogatást jelentetett meg Margit testvér lelki örökségéből. A több kötetesre tervezett könyvsorozat első darabja az Alapító 1923 és 1939 között elhangzott tanításaiba, írásaiba, konferenciabeszédeibe ad betekintést Berkecz Franciska testvér szerkesztésében. Mivel a könyv bolti forgalomba nem kerül, ezúton ajánljuk internetes változatát minden kedves érdeklődőnek letöltésre.


A Megszentelő Szeretet küldetésében

Margit testvér lelkigyakorlata a szociális testvéri karizmáról, 1944, Kolozsvár


A puszták rejtekéből az élet centrumába

Margit testvér ismertetője a Társaságról


Világnézeti Credo

Margit testvér hitvallása 1943-ból, mikor Rómában pápai kihallgatásra várakozott. XII. Piusz pápát a szlovákiai zsidók deportálásának megakadályozása miatt kereste fel. Merész vállalkozása végül sikerrel járt, de a várakozás óráiban ez még nem volt egyértelmű. Eközen írta ezt a hitvallást, mely kifejezi azt a prófétai látást, ahogy az evangéliumot és a világ eseményeit, a politikát is mennyire egységben tudta látni. A Világnézeti Credóból kisfilm is készült, melyet itt tekinthet meg.


Újévi levél

1943-ban a lélek szava hasábjain jelent meg ez a nyílt levél a háború viszontagságai között. Egyéni felelősségünket mutatja föl a társadalom eseményeiben.


Margit testvér a Szociális Testvérek Társasága küldetéséről- idézetek


A Rossz szervezett harca Isten Szentlelke ellen


Idézetek Margit testvértől a liturgikus évre


Idézetek Nagyböjt napjaira

Hamvazószerda

"Adjunk hálát Istennek, szeretett Testvéreim, hogy Társaságunkat eddigi fennállásában mindenkor a negyvennapi böjt megtartására kegyelemesen kényszeríttette. Ha visszatekintünk a kezdetnek már elviselt nehézségeire, ha mérlegeljük a jelennek még mindig válltörő terheit és gondjait, ha számba vesszük az Úristentől ránk kényszerített lemondásainkat, önmegtagadásainkat, názáreti egyszerűségben folyó életmódunkat: nem kell-e bevallanunk és hálával elismernünk, hogy a Társaság keletkezése, fejlődése, a tagok erényei és érdemei, a bűnnek a rendetlen hajlamoknak bennünk való összemorzsolódása, lelkük szárnyalása, ennek a mindenkor vállalt és megtartott negyvennapi bőjt szellemének eredménye." Mázy Engelbert OSB A Testvér 1931.II.évf.7.sz.1-2)

csütörtök

"Vigyázzunk nagyon, hogy lelkünket semmi se foglalja le úgy, hogy beteljék vele, szabadságát és készségét elveszítse." (MSZK - Morum conversio)

péntek

"A természetfeletti életnek egyik legnagyobb értéke a szabadság... milyen fejedelmi érzés tudatosan felszabadulni a természeti törvények bilincseiből és szabadon akarni a jót." (A Tv. 1938. 7-8.sz. 51.)

szombat

"Milyen Isten-gyermeki érzés tudni szeretni, mikor azt a szeretet nem meríthetem emberi jóakaratból, hanem csak egyedül Krisztus szeretetéből, mely forrás számunkra mindig buzog, mely kincseskamra számunkra mindig nyitva áll." (A Tv. 1938. 7-8.sz. 51.)

Nagyböjt első hete | vasárnap

"Milyen Isten-gyermeki érzés tudni szeretni, mikor azt a szeretetet nem meríthetem emberi jóakaratból, hanem csak egyedül Krisztus szeretetéből, mely forrás számunkra mindig buzog, mely kincseskamra számunkra mindig nyitva áll." (Testvér, 1938. 7-8. sz.51)

Nagyböjt első hete | hétfő

"Morum conversio: haladni a jó Isten szeretetében és a magunktól való eltávolodásban. Ne nyugodjunk addig, amíg nem érezzük, hogy készek vagyunk arra is, hogy ránk tapossanak, csak üresítsük ki magunkat teljesen, hogy betölthessen a jó Isten". (MSZK- Morum converio)

Nagyböjt első hete | kedd

"Kutassuk azt, hogy mi a jó Istennek egyszeri gondolata rólunk. Önmagában véve ugyan nem érdemünk, hogy a jó Istennek egyszeri gondolatát hordozzuk, de érdemünkké lehet, hogyha valósítjuk." (A Tv. 1938. 6.sz. 42.)

Nagyböjt első hete | szerda

"Ha kilép az ember saját életének szűk határaiból, csak akkor ébred rá Isten világának szépségeire, akkor ismeri fel annak értékeit." (A Tv. 1938. X. 3-4.sz. 3.)

Nagyböjt első hete | csütörtök

"Az élet boldogság problémája abban nyer megoldást, ha ki tudunk lépni a magunk szűk köréből és belépünk az isteni lét mennyországába."(A Tv. 1938. X. 3-4.sz. 3.)

Nagyböjt első hete | péntek

"Az emberi lélek mélységeinek csalhatatlan mértéke, hogy milyen mélyen éli át a testvériséget s az ön-igenlés választó falai és saját érdekeinek védelmi bástyái leomlottak-e már lelkében. Ha igen, akkor igaz közösségbe jut mindenkivel." (A Tv. 1938. IX. 9.sz. 62).

Nagyböjt első hete | szombat

"Aki a morum conversiot az Isten szeretetében keresi az így imádkozik: "Ó, Uram, Te vagy a jóság, szépség, tökéletesség! Vágyom utánad, szolgálni akarlak Téged". Nézi, nézi az Úristent és el akarná jobban szeretni. Ha elesik, azon nem csodálkozik,. felkel, s mikor letörli magáról a port, mindig azt mondja: "Istenem, add, hogy jobban szeresselek!" (Morum conversio )