Szociális testvérek lelkinapja a jubileumi év kezdetén

06/01/2023

A Társaság centenáriumi évének első lelkinapját a Pesti Ferences templomban bemutatott szentmisével kezdtük, majd pedig az 1974. január 6-án az örök hazába tért és 2021. decemberében a Fiumei úti sírkertben újratemetett alapító, Slachta Margit sírjánál folytatódott a lelkinap. Társaságunk szabályzata szerint saját intézményt nem tartunk fenn, hanem a társadalom és az egyház szolgálatára adunk hivatásos és képzett munkásokat. Ez a rendhagyóan a Társaság anyaházán kívül tartott lelkinap kifejezte az alapvetően kifelé irányuló szolgálatunkat is.

Margit testvér, járj közben értünk, hogy általunk is folytatódjék az eredeti karizma, és soha semmi el ne téríthessen bennünket Istentől.