A Megszentelő Szeretet küldetésében - a szociális testvérek hírlevele

03/02/2023

Az idei évben centenáriumot ünneplünk. Slachta Margit és az alapító testvérek a Szentlélek inspirációjára 1923. május 12-én alapították meg a Szociális Testvérek Társaságát. Minden szerzetesközösség a kegyelem szülötte, tehát csoda.

Ha a Társaság elmúlt 100 évének küzdelmeire és eredményeire visszatekintünk, és összevetjük ezeket emberi adottságainkkal, lehetőségeinkkel – "a történelem viharai közepette" –, teljesen világossá válik, hogy a Rerum novarum enciklika nyomán létrehozott közösség, a Szociális Testvérek Társasága nem pusztán emberi elgondolásból jött létre.

A történelem Ura az, aki vezette és megáldotta szerzetesi életünket, a szociális, társadalomerkölcsi, közgazdasági, egészségügyi, kulturális, nőmozgalmi vagy közéleti területen az elmúlt száz évben végzett sokféle szolgálatunkat, Isten létéről és szeretetéről szóló tanúságtételünket. Az idők jeleit vizsgálva és azokra a modern kor eszközeivel válaszolva, szolgálhattuk az evangelizálást, a gyermek-, nő- és családvédelmet, a szociális bajok enyhítését és megelőzését, végezhettük a krisztusibb társadalom építésére irányuló közéleti munkát.

Salkaházi Sára testvérünk 2006-ban történt boldoggá avatásával az Egyház elismerte, hogy a szociális testvéri életúton kitartva eljuthatunk az életszentségre.

A jubileumi évben hálát adunk mindezért, és bizalommal megnyílunk az ajándékozó Lélek előtt, kérve, hogy tegyen bennünket a remény jeleivé és továbbra is használjon a világ mai szomjúságának enyhítésében.

Hírlevelünkkel ebben az örömben és kegyelem áradásban szeretnénk minden kedves Barátunkat, Munkatársunkat, Ismerősünket részesíteni.

Velünk történt

Szociális testvérek lelkinapja a jubileumi év kezdetén

A Társaság centenáriumi évének első lelkinapját a Pesti Ferences templomban bemutatott szentmisével kezdtük, majd pedig az 1974. január 6-án az örök hazába tért és 2021. decemberében a Fiumei úti sírkertben újratemetett alapító, Slachta Margit sírjánál folytatódott a lelkinap. Társaságunk szabályzata szerint saját intézményt nem tartunk fenn, hanem a társadalom és az egyház szolgálatára adunk hivatásos és képzett munkásokat. Ez a rendhagyóan a Társaság anyaházán kívül tartott lelkinap kifejezte az alapvetően kifelé irányuló szolgálatunkat is.

Margit testvér, járj közben értünk, hogy általunk is folytatódjék az eredeti karizma, és soha semmi el ne téríthessen bennünket Istentől.

Ferenc pápa fogadta a Szociális Testvérek Társasága tagjait

Ferenc pápa január 20-án, kihallgatáson fogadta a Szociális Testvérek Társasága elöljáróit, akik az aznap ünnepelt Boldog Özsébhez hasonlóan áldást kértek a Társaság elkövetkező 100 évére. A Szentatya arra buzdította a testvéreket, hogy a társadalmi kihívásokra a "szeretet fegyvereivel" válaszoljanak.

A 100 éves Szociális Testvérek Társasága az 1000 éves bencés közösséggel Pannonhalmán

Jubileumi évünk nyitó szentmiséjét Pannonhalma YouTube csatornáján követhették a tengeren túl élő testvérek és más érdeklődők.

Az apostoli nunciussal ünnepeltük a megszentelt élet napját

Az Egyháznak fontosak a szerzetesek. Nélkülünk egy dallam hiányozna abból az énekből, amit az Egyház az Úrnak énekel.

Beharangozó

IMA A BÉKÉÉRT február 4-én, 19.00 órakor a Szent István Bazilikában

Február 4-én, elsőszombaton, az immár hagyományos rózsafüzér-imára várunk minden kedves barátot, ismerőst és ismeretlent. Nemcsak Magyarország, hanem a világ, különösen is Ukrajna és Oroszország békéjéért imádkozunk.

Ezt az alkalmat mi, szociális testvérek szervezzük, a tizedeket pedig nemcsak mi, hanem az Egyház és a társadalom különböző területeinek képviselői vezetik majd.

Szentlelkes élet imaest

- nem csak karizmatikusoknak -

Ki is a Szentlélek? Hogyan élhetek Vele, Benne, Általa? Mit jelent az, hogy a Szentlélek templomai vagyunk testestül-lelkestül? Hogyan lehet ez?

Dátum: február 17., 17-21 óráig

A program fiataloknak szól. Kérünk, csak akkor jelentkezzetek, ha végig ott tudtok velünk lenni!

Jelentkezési határidő: február 15.

UNITAS

A pap- és szerzetesnövendékek évenkénti találkozója, amit idén a szociális testvérek szerveznek. Az idei téma a Szentlélek működése a kommunikációban és a kapcsolatokban.

Nagyböjtesték

A Salkaházi Alapítvánnyal közös szervezésben nagyböjti beszélgetésekre és imádságra hívjuk az érdeklődőket csütörtök esténként (febr. 23, márc. 2, 16 és 30-án).

Jelentkezni lehet február 20-áig a nagybojtestek@gmail.com e-mail címen.

Szívesen hallana híreket Közösségünkről és még nincs feliratkozva,