Búcsúzunk XVI. Benedek pápától

05/01/2023

ÁTÖLELNI A TELJESSÉGET...

Személyesen sajnos nem ismerhettem XVI. Benedek pápát, akinek koporsójánál most a katolikusok mellett számos nem katolikus vallású ember is lerója tiszteletét, de már az is nagy élmény volt, amikor 1997 novemberében a Vatikán folyosóin járva egy lépcsőfordulóban megláthattam Őt – még Ratzinger bíborosként –, amint éppen Re bíborossal beszélgetett.

Nagy hála van a szívemben, hogy néhány évvel később, egy olyan korban, amit Ő maga a relativizmus diktatúrájának nevezett, Őt jelentették be új pápaként.

Közösségünk, a Szociális Testvérek Társasága bencés lelkiségű közösség, amely a társadalmi kérdések, problémák megoldását is nagyon fontosnak tartja. Emiatt az éppen Emma napon, április 19-én megválasztott XVI. Benedek pápa névválasztásával is ajándékká vált számomra.

Nagyon szeretem az írásait, szavait, hálás vagyok azért az útmutatásért, példamutatásért, amivel a hit igazságait segített teljesebben megismerni, a gyakorlatban alkalmazni, és amivel korunkbonyolult eszmeáramlatai közötti eligazodáshoz adott könnyen érthető szempontokat. Emellett emberségével, személyes hitével és istenszeretetével az én hitemet és istenszeretetemet is táplálta.

Őt látva és hallgatva, írásait olvasva az volt a benyomásom, nyitva van az ég, jó ezen a földön Isten szeretett gyermekeként, jegyeseként élni. Egy, az emberi méltóság fogalmát is megkérdőjelező korban, Ő olyan titokként tekintett az emberre, akit Isten önmagáért akart, és akinek méltóságát az Úrnak az emberen nyugvó szerető tekintete biztosítja.

XVI. Benedek pápa egyszer azt mondta, hogy az örökkévalóság olyan, mint egy megelégedettséggel teli pillanat, amelyben a teljesség átölel minket és mi átöleljük a teljességet. Biztos vagyok abban, hogy a 2022-es évet és földi életét is bevégezve XVI. Benedek pápát átölelte ez a teljesség, és már színről-színre is megláthatta az Úrnak azt a szerető tekintetét, amely végigkísérte életét és szolgálatát.

Kérem szerető Istenünket, adja meg számára a szentek el nem múló boldogságát, az immár hazaérkezett XVI. Benedek pápát pedig arra kérem, segítse odaátról a földön tovább zarándokoló Egyházat.

Dr. Németh Emma SSS
magyarországi elöljáró