Tiszafüreden jártunk

06/05/2015

Testvéreink az ottani közösség, és a plébánia meghívására Tiszafüreden töltötték május első hétvégéjét. Az igen szépen sikerült találkozóról az Egri Főegyházmegye, és a Magyar Kurír is is beszámolt, ez utóbbit adjuk most szeretettel közre:

Itt vagyok, engem küldj! – szociális testvérek látogatása Tiszafüreden

Az egyházközség és a Salkaházi Sáráról elnevezett karitászcsoport meghívására öt szociális testvér látogatott el május 2-án Szabó Katalin kerületi elöljáróval Tiszafüredre. Látogatásukat a városban szolgálatot teljesítő Ágota és Anita testvérek készítették elő – tudósít az Egri Főegyházmegye.

A szociális testvérek a tiszafüredi plébánia közösségi termében mutatkoztak be az érdeklődőknek a róluk szóló film vetítésével, majd az esti szentmisén gitáros dicsőítéssel szolgáltak, utána pedig énekes-dicsőítő, közbenjáró szentségimádást vezettek. Meglepetésként magukkal vitték Boldog Salkaházi Sára ereklyéjét is, melyet az oltár előtt helyeztek el a vértnaú fényképével együtt.

Másnap, május 3-án a vasárnap szentmisén, ahol szintén zenei szolgálatot végeztek a vendég szociális testvérek, Bereczkei Miklós plébános példaképül állította a hívek elé Salkaházi Sárát, az első oltárra emelt magyar nőt, aki nem királyi, főnemesi családból származott.

A mi kortársunk volt, aki életáldozatával arra tanít bennünket, hogy élni csak másokért érdemes. Vértanúságával szeretetből, tudatosan vállalta másokért és másokkal az előre látható halált – mutatott rá a plébános. – Salkaházi Sára testvérünk ember tudott maradni az embertelenségben, mert szenvedélyes szeretettel fordult Isten és az emberek felé. Testvérünk, aki ember tudott maradni az embertelenségben, mert ki tudta mondani Istennek és embernek: az életemet adom érted!

Bereczkei Miklós emlékeztetett: Salkaházi Sára rendi életének mottója is erről az odaadásról tanúskodik: "Alleluja! Itt vagyok, engem küldj!" A megszentelt élet évében hálát adunk az Istennek szentelt, s az emberek között szétosztott életekért.

Mivel május első vasárnapja hagyományosan az édesanyák ünnepe,a szentmise végén a Háromkirályok Katolikus Óvoda gyerekei verssel, dallal köszöntötték az édesanyákat. A szociális testvérek szentképpel ajándékozták meg a jelenlévőket, melyen Sára testvér látható és imája olvasható.

A Szociális Testvérek Társaságát Slachta Margit alapította 1923-ban Budapesten. A közösség 1998-tól pápai jogú apostoli élet társasága, azóta a nemzetközi központ ismét Budapesten van.

A Társaság az alakulást követően apostoli célját szem előtt tartva törekedett megválasztani munkaterületeit. Az egyházközségi munkák mellett a testvérek részt vettek a szociális munkában megyei, városi és járási szinten. 1937-ben megalapították a Katolikus Női Szociális Képzőt. Vezetőként dolgoztak a kor jelentős katolikus nőmozgalmaiban. A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slachta Margit létrehozott egy politikai pártot is, a Keresztény Női Tábort. A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztésére pedig megalapították a Szentlélek Szövetséget. A II. világháborúban több ezer üldözött embert mentettek meg, köztük zsidókat is. Boldog Salkaházi Sára ennek a tevékenységnek lett áldozata. Az 1950-es években a testvérek az illegalitásban is tovább működtek. Jelenleg a társadalmi élet különböző területein munkálkodnak: cigánypasztorációban, hajléktalanok szolgálatában, a kultúra és a nevelés egyéb területein.

Fotó: Egyri Főegyházmegye | Magyar Kurír